Для заварника (нейлон)

Dian Hong Jin Hao

Дян Хун Цзинь Хао

Китайський чорний чай з ..

13.20 грн.

от 10 шт. - 12.60 грн.

от 100 шт. - 12.00 грн.

шт.

Keemun

Кимун

Китайський чорний чай з ..

13.20 грн.

от 10 шт. - 12.60 грн.

от 100 шт. - 12.00 грн.

шт.

Mao Feng

Мао Фен

Китайський зелений чай з..

13.20 грн.

от 10 шт. - 12.60 грн.

от 100 шт. - 12.00 грн.

шт.

Jasmine Phoenix Eye

Око Фенікса

Китайський жасминовий ча..

13.20 грн.

от 10 шт. - 12.60 грн.

от 100 шт. - 12.00 грн.

шт.

Huo Shan Huang Ya

Хуо Шань Хуан Я

Китайський жовтий чай з ..

13.20 грн.

от 10 шт. - 12.60 грн.

от 100 шт. - 12.00 грн.

шт.

Jin Jun Mei

Цзинь Цзюн Мей

Китайський чорний чай з ..

13.20 грн.

от 10 шт. - 12.60 грн.

от 100 шт. - 12.00 грн.

шт.

Для чашки (нейлон)

Dian Hong Jin Hao

Дянь Хун Цзинь Хао

Китайський чорний чай з ..

8.50 грн.

от 10 шт. - 8.25 грн.

от 100 шт. - 8.00 грн.

шт.

Keemun

Кимун

Китайський чорний чай з ..

8.50 грн.

от 10 шт. - 8.25 грн.

от 100 шт. - 8.00 грн.

шт.

Mao Feng

Мао Фен

Китайський зелений чай з..

8.50 грн.

от 10 шт. - 8.25 грн.

от 100 шт. - 8.00 грн.

шт.

Jasmine Phoenix Eye

Око Фенікса

Китайський жасминовий ча..

8.50 грн.

от 10 шт. - 8.25 грн.

от 100 шт. - 8.00 грн.

шт.

Huo Shan Huang Ya

Хуо Шань Хуан Я

Китайський жовтий чай з ..

8.50 грн.

от 10 шт. - 8.25 грн.

от 100 шт. - 8.00 грн.

шт.

Jin Jun Mei

Цзинь Цзюн Мей

Китайський чорний чай з ..

8.50 грн.

от 10 шт. - 8.25 грн.

от 100 шт. - 8.00 грн.

шт.

Flash & Tips Assorti

Дегустаційний набір, асорті 6 видів

Дегустаційний набірАсорт..

51.00 грн.

от 10 шт. - 49.00 грн.

от 100 шт. - 45.00 грн.

шт.

Гранд пак

Dian Hong Jin Hao

Дянь Хун Цзинь Хао

Китайський чорний чай з ..

145.00 грн.

от 10 шт. - 135.00 грн.

от 100 шт. - 130.00 грн.

шт.

Keemun

Кимун

Китайський чорний чай з ..

120.00 грн.

от 10 шт. - 110.00 грн.

от 100 шт. - 100.00 грн.

шт.

Mao Feng

Мао Фен

Китайський зелений чай з..

135.00 грн.

от 10 шт. - 125.00 грн.

от 100 шт. - 120.00 грн.

шт.

Jasmine Phoenix Eye

Око Фенікса

Китайський жасминовий ча..

250.00 грн.

от 10 шт. - 240.00 грн.

от 100 шт. - 235.00 грн.

шт.

Huo Shan Huang Ya

Хуо Шань Хуан Я

Китайський жовтий чай з ..

175.00 грн.

от 10 шт. - 165.00 грн.

от 100 шт. - 160.00 грн.

шт.

Jin Jun Mei

Цзинь Цзюн Мей

Китайський чорний чай з ..

200.00 грн.

от 10 шт. - 190.00 грн.

от 100 шт. - 185.00 грн.

шт.